Jerzy Bagiński

Ekspert świadczący specjalistyczne usługi doradcze w ramach Ośrodka Innowacji o szerokich kompetencjach i osiągnięciach w zarządzaniu transferem technologii oraz komercjalizacją wyników prac B+R, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekonomicznego oraz rozwoju przedsiębiorstw. Wcześniej przedsiębiorca prowadzący i rozwijający spółki z branży ICT. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, Podyplomowego Studium Menedżerskiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Projektowania Usług w SWPS. Posiada również ukończony jednosemestralny program szkoleniowo-doradczy „Przygotowanie do wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych” w Centrum Innowacji na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek SOOIP, członek Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, W latach 2009 -2015 Przewodniczący Rady Krajowej Sieci Innowacji KSU.