Doradztwo

Rozwój przedsiębiorstw

Fundacja Poszanowania Energii świadczy doradcze usługi specjalistyczne w zakresie szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorstw.

U podstaw definicji tych usług jest ich cel a mianowicie zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Usługa może mieć charakter zarówno doradczy jak i ekspercki, zakończony opracowaniem dokumentu (ekspertyzy lub analizy) w zakresie zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, w tym kwestii technicznych/ technologicznych.

Usługa nasza charakteryzuje się następującymi cechami:

 • zidentyfikowaniem bądź zweryfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniem sposobu jej zaspokojenia;
 • zaangażowaniem przedsiębiorcy i FPE w powyższy proces;
 • dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
 • wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

Usługi prorozwojowe świadczone są przez nas we wszystkich obszarach działalności oraz uwzględniają procesy biznesowe i pomocnicze występujące w rozwiniętym przedsiębiorstwie. Są to usługi w zakresie:

 • strategii;
 • organizacji i zarządzania;
 • marketingu i promocji;
 • logistyki;
 • procesów produkcyjnych i świadczenia usług;
 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • zagadnień finansowych;
 • zagadnień prawnych;
 • zagadnień technicznych i technologicznych;
 • transferu, wdrażania i rozwoju innowacji;
 • zagadnień odpowiedzialności biznesu.

Szczegółowy katalog świadczonych przez nas usług zawiera plik do pobrania.

W zakresie świadczenia usług prorozwojowych, dla zapewnienia ich jakości oraz monitoringu Fundacja Poszanowania Energii posiada akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Uzyskana akredytacja daje możliwość świadczenia przez Fundację usług prorozwojowych dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 3.1.2. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą w ramach ogłaszanych konkursów ubiegać się o bony na doradztwo o wartości nawet 110 tys. zł z 80% poziomem dofinansowania.