Doradztwo

Ośrodek Innowacji

Fundacja jako Ośrodek Innowacji działa 0d 2008 roku na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców. Fundacja świadczy prorozwojowych specjalistyczne usługi doradcze, w szczególności usługi o charakterze proinnowacyjnym. Prowadzi działalność promocyjną w zakresie proinnowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP.

Fundacja Poszanowania Energii oferuje i świadczy swoje usługi na terenie całego kraju.

Strategiczne obszary w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych to:

- współpraca z innymi akredytowanymi IOB dla oferowania i realizacji kompleksowych usług, specjalizowanych wiedzą i doświadczeniem ekspertów, zarówno branżowych, jak i biznesowych;

- przykładanie szczególnej uwagi do właściwego określenia potrzeb przedsiębiorcy a następnie prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia procesu transferu i wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, dla uzyskania wymiernych i mierzalnych korzyści ekonomicznych i rozwojowych, w przewidywalnym okresie czasu.

Zakres świadczonych usług proinnowacyjnych:

- usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne;

- kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi;

- wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji.