Szkolenia

AUDYT ENERGETYCZNY I REMONTOWY BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606).

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376).

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania przygotowywania audytów efektywności energetycznej zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) dla inwestorów ubiegających się o świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTW

Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytu energetycznego przedsiębiorstw zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831). Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów.

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

SZKOLENIE NA TEMAT AUDYTU ENERGETYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Szkolenie dedykowane przedstawicielom przedsiębiorstw nie będących MSP, odpowiadające na podstawowe pytania dotyczące obowiązkowego dla dużych przedsiębiorstw audytu energetycznego wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831).

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

WYKORZYSTANIE TERMOWIZJI DO DIAGNOSTYKI OCHRONY CIEPLNEJ BUDYNKÓW

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją działalność audytorską lub doradczą w zakresie efektywności energetycznej o nowy rodzaj usług jakim są badania termowizyjne. Diagnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oceny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowywanego do termomodernizacji, jak również do oceny jakości wykonanego ocieplenia. W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się kamerą termowizyjną
 • interpretacji zdjęć termowizyjnych
 • opracowania raportu z przeprowadzonej oceny

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

TEST DRZWI NAWIEWNYCH: BLOWER DOOR – TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKONYWANIA TESTU SZCZELNOŚCI

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • Czym jest szczelność budynku i dlaczego jest to ważne?
 • Jak prawo i przepisy budowlane regulują zasady dotyczące szczelności budynku?
 • Co to jest test szczelności wykonany metodą Blower Door, jak poprawnie go wykonać oraz na co należy zwrócić uwagę podczas jego wykonywania?
 • Co zrobić, aby budynek był szczelny? Jak zidentyfikować nieszczelności i je ograniczyć?
 • Jak wygląda badanie i raport?

Program i zakres kursu

Najbliższy termin:

Zgłoszenia: Formularz zgłoszenia jest tutaj.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

SZKOLENIA DEDYKOWANE

Szkolenia zamknięte odpowiadające na szczególne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Dotychczas prowadziliśmy szkolenia m.in. dla:

 • H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
 • Artec Projekt Sp. z o.o.
 • Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
 • Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • Veolia Energia Warszawa S.A.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. Polkowice
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • SPIE Polska Sp. z o.o.
 • Odział Warszawski SARP
 • Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Dalkia S.A.
 • Ministerstwo Finansów

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt: +48 604336703, biuro@fpe.org.pl.

Fundacja Poszanowania Energii wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00152/2006.