FPE

System świadectw energetycznych


System oceny powinien motywować:
  1. projektantów - do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków, której zapewnienie musi być brane pod uwagę we wszystkich stadiach opracowania projektu i dotyczyć wszystkich kolejnych decyzji podejmowanych w procesie projektowania,
  2. wykonawców i deweloperów - do szczególnej uwagi na jakość tych elementów wznoszonych budynków, które decydują o ich energooszczędności,
  3. właścicieli i zarządców budynków do stałego intensywnego działania zmierzającego do uzyskania przez budynek wysokiej klasy jakości energetycznej czyli do działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii w użytkowanych budynkach w efekcie czego będzie następować ogólne podnoszenie jakości energetycznej budynków.

Jak działa system świadectw energetycznych?

Ustawa ustala że w chwili budowy, sprzedaży lub wynajmu właścicielowi, nabywcy lub najemcy powinno być przedstawione świadectwo energetyczne budynku ( zwane niekiedy paszportem, certyfikatem  lub etykietą energetyczną). Właściciel budynku przeznaczonego do sprzedaży powinien zlecić opracowanie i wydanie takiego świadectwa upoważnionemu specjaliście.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy świadectwo będzie zawierać  charakterystykę energetyczną budynku , a więc dane dotyczące zapotrzebowania energii na cele ogrzewania i wentylacji, zaopatrzenia w ciepłą wodę , klimatyzacji oraz oświetlenia  oraz  wskazania dotyczące możliwości wprowadzenia usprawnień, które mogłyby podnieść klasę jakości budynku.
Świadectwo stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku.

Przewiduje się, że w warunkach działającego systemu ocen energetycznych - potencjalny nabywca budynku wraz z ofertą cenową może przeanalizować świadectwo energetyczne, na podstawie którego może poznać jakość techniczną budynku i koszty zużycia energii na jego użytkowanie.

Tak np. może być oferowany budynek o niskiej cenie sprzedaży, ale o miernej ocenie energetycznej, czyli o wysokich kosztach eksploatacji , oraz budynek o wyższej cenie sprzedaży, ale o ocenie energetycznej charakteryzującej wysoką jakość czyli o niskich kosztach eksploatacji. Nabywca ma pełny obraz jakości tych budynków i nie czekają go tu nieprzewidziane trudności i koszty, które mogłyby wystąpić, gdyby nie dysponował danymi zawartymi w świadectwie. Może podjąć racjonalna decyzję o wyborze kupowanego budynku, biorąc pod uwagę czy dla niego ważniejsza jest kwota do zapłacenia w chwili nabycia domu czy też poziom przewidywanych wieloletnich wydatków eksploatacyjnych.

Dla sprzedającego - świadectwo wykazujące dobrą jakość energetyczną budynku, stanowi dobrą podstawę do sprzedaży po wysokiej cenie. Podobnie pełna znajomość cech energetycznych budynku jest korzystna dla obu stron w przypadku umowy najmu lokali.

Świadectwa energetyczne budynków wprowadzają rynkową formę stymulowania rozwiązań energooszczędnych. Ocena energetyczna budynku  jest ważnym elementem w konkurencji rynkowej przy sprzedaży i wynajmie, a także przy staraniach o kredyt.

Ocena jakości energetycznej budynków będzie stanowiła zachętę do budowy budynków energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, a także do poprawy cech energetycznych budynków istniejących.

System ocen energetycznych i świadectw energetycznych dotyczy także mieszkań w przypadku ich sprzedaży lub wynajmu nowemu najemcy.
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że dla właścicieli budynków, które nie są przewidziane do sprzedaży ani modernizacji system oceny energetycznej nie wprowadza żadnych nowych obciążeń finansowych, gdyż ich po prostu nie dotyczy.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017