FPE

Sporządzanie świadectw


Sporządzanie świadectw energetycznych obejmuje następujące czynności :

  1. Zbieranie danych w naturze ewentualnie uzupełnianych przez pomiary i badania.
  2. Obliczenie szeregu danych takich jak wielkość ogólna i wskaźniki sezonowego zapotrzebowanie energii na poszczególne cele  (ogrzewanie i  wentylacja, ciepła woda, chłodzenie, oświetlenie) oraz wartości porównawczych.
  3. Sporządzenie świadectwa energetycznego wg ustalonego wzoru , zawierającego identyfikację budynku i opis jego cech,  obliczone wielkości i wskaźniki  dotyczące zapotrzebowania energii użytkowej, energii końcowej i energii pierwotnej oraz wskazania dotyczące możliwości poprawy obecnej jakości budynku.
Szczegółową metodykę obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali  określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017