FPE

Transfer Wiedzy

Niezależnie od oferowanego szerokiego pakietu usług obejmującego wybór i transfer technologii, Fundacja Poszanowania Energii świadczy usługi transferu wiedzy (know-how).

Usługi transferu know-how Fundacja Poszanowania Energii kieruje w szczególności do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa energetycznego dla przedsiębiorstw, administracji centralnej i samorządowej oraz gospodarstw domowych oraz firm zainteresowanych wdrażaniem w swoich przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie efektywności energetycznej.

Świadczone usługi proinnowacyjne to głównie transfer wiedzy (know-how) w zakresie doboru odpowiednich technologii budowlanych i instalacyjnych w budynkach oraz dobór skojarzonych i odnawialnych źródeł energii połączony z transferem technologii opracowanych w kraju lub za granicą, gdzie Fundacja nawiązała liczne kontakty z IOB oraz samymi producentami oraz instytucjami naukowo-badawczymi.

Przekazywana wiedza, umiejętności, narzędzia oraz technologie są dorobkiem prawie 15-letniej działalności Fundacji, jej konsultantów i ekspertów oraz współpracujących jednostek naukowych i badawczych.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017