FPE

Strategie Rozwoju

Fundacja Poszanowania Energii świadczy usługi w zakresie sporządzania planów oraz strategii rozwoju, tak na potrzeby podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców), jak i samorządów (gminy, powiaty, miasta). Wykonując usługę pomagamy określić cele strategiczne oraz sposoby ich realizacji, pozwalające na spójne realizowanie bieżących zadań oraz długofalowy rozwój.

Istotnym elementem przygotowywanych przez nas planów oraz strategii rozwoju są zagadnienia szeroko pojętej efektywności energetycznej, poszanowania oraz ochrony środowiska oraz jego zasobów.

W wielu przypadkach przygotowywane przez nas opracowania są kontynuacją realizowanych wcześniej audytów technologicznych oraz wniosków i rekomendacji tam zawartych. Często także opracowywane strategie poprzedzone są koniecznymi badaniami rynku, sektorów czy branż.


Na rzecz przedsiębiorców najczęściej opracowujemy:


  • Kompleksową strategię rozwoju – obejmującą wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. strategię produktowo-rynkową, marketingową, wdrażania innowacji, finansową, system organizacji i zarządzania, w tym IT);
  • Strategię marketingową – obejmującą analizę sytuacji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz program strategicznych działań marketingowych;
  • Strategię rozwoju technologicznego – bazującą na wykonanym audycie technologicznym i jego rekomendacjach, gwarantującą dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie, które umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie;
  • Strategię organizacyjną – obejmującą analizę systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego zasobami ludzkimi oraz program strategicznych działań z wykorzystaniem systemów IT;
  • Strategię pozyskania kapitału – obejmującą analizę potencjalnych możliwości pozyskania kapitału oraz propozycję sposobów jego uzyskania dla poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych wykonujemy:
 

  • Kompleksowe strategie rozwoju – ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego w horyzoncie 10 – 15 lat, w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych;
  • Plany rozwoju lokalnego –określające strategię społeczno-gospodarczą jednostki samorządowej, wskazujące cele i kierunki zaangażowania środków z funduszy unijnych, krajowych lub własnych;
  • Wieloletnie plany inwestycyjne – określające listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji, wraz z harmonogramem rzeczowym i schematem ich finansowania w rozbiciu na poszczególne lata (4-6 lat).

 

 

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017