FPE

Program i zgłoszenia

Fundacja Poszanowania Energii zaprasza na szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych przygotowywaniem audytów termomodernizacyjnych i remontowych - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i standardem wykonywania opracowań audytorskich.

Fundacja Poszanowania Energii prowadzi kursy i szkolenia audytorów energetycznych od 1992 roku, zorganizowała ponad 130 kursów. Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych wykładowców i trenerów. Zajęcia prowadzone są dynamicznie, przy aktywnym udziale słuchaczy.

Cel kursu

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności audytora (doradcy) energetycznego, a w szczególności do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) i rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606).

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń z oderwaniem od pracy oraz w formie pracy własnej uczestników.
Szkolenie obejmuje następujące grupy zagadnień:

 • ogólne problemy oszczędności energii w budynkach
 • metodyka opracowania audytu termomodernizacyjnego i remontowego
 • ocena efektywności i finansowanie inwestycji energooszczędnościowych
 • techniczne problemy termomodernizacji budynków.

Kurs obejmuje:

Etap wstępny – nauka własna – zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi przesłanymi słuchaczom przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie 3-dniowe (24 godziny) w Warszawie. W ramach szkolenia wykłady, ćwiczenia oraz samodzielne – pod kierunkiem prowadzącego - wykonanie obliczeń i fragmentów audytu energetycznego.

Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest obecność na wszystkich zajęciach i prawidłowe wykonanie zadań w czasie szkolenia.

Uczestnicy

Kurs jest przeznaczony dla osób z wyższym wykształceniem technicznym o specjalnościach energetyka, elektrotechnika, mechanika, inżyniera środowiska, budownictwo, architektura i inne pokrewne. Możliwe jest także uczestnictwo osób z wyższym wykształceniem ekonomicznym oraz osób ze średnim wykształceniem technicznym.
Uczestnicy winni posiadać umiejętność korzystania z komputera oraz w zajęciach w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii uczestniczyć z własnym laptopem.

Program kursu

Program kursu obejmuje następujące przedmioty:

a) do samodzielnej nauki na podstawie przesłanych materiałów szkoleniowych (etap wstępny)

 1. Audyting energetyczny
 2. System wspierania termomodernizacji i remontów
 3. Zasady opracowania audytu
 4. Metody i środki techniczne termomodernizacji
 5. Racjonalne użytkowanie energii w budynkach
 6. Ocena ochrony cieplnej budynków
 7. Ocena systemu ogrzewania

b) wykłady i ćwiczenia w grupie (3-dniowe szkolenie)

 1. Podstawy prawne audytów
 2. Ochrona cieplna budynków
 3. Obliczenia zużycia energii w budynkach
 4. Metodyka sporządzania audytów termomodernizacyjnych
 5. Metodyka sporządzania audytów remontowych

Słuchacze otrzymują :

 • instrukcję dla uczestników
 • zbiór materiałów szkoleniowych
 • przykładowe audyty

Informacje organizacyjne:
 • wysyłka materiałów (książka) dla uczestników:  po opłaceniu opłaty rejestracyjnej, do 30 kwietnia 2017r.
 • wykłady i ćwiczenia: 17 - 19 maja 2017r.

Liczba miejsc jest ograniczona - miejsce na kursie rezerwujemy w chwili otrzymania wypełnionej karty zgłoszenia. Kurs odbywa się w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 w godz. 9.30 - 17.00. Szczegółowy plan zajęć uczestnicy otrzymają wraz materiałami szkoleniowymi.


Opłata
za uczestnictwo w kursie wynosi 1205,40 zł (980 zł +23% VAT) i obejmuje ;
369 zł (300 zł +23% VAT) – opłata rejestracyjna i materiały szkoleniowe,
836,40 zł (680 zł +23% VAT) - udział w szkoleniu i materiały do ćwiczeń oraz lunch w dniach szkolenia.

Terminy wpłat (przelew)
369 zł (300zł +23% VAT) (opłata rejestracyjna) do 29 kwietnia 2017 r.
836,40 zł (680 zł +23% VAT) (opłata za kurs)
do 12 maja 2017r..

Wpłaty na konto
Fundacji Poszanowania Energii w banku PKO SA nr 91 1240 6175 1111 0000 4580 4571 – na przelewie należy podać imię i nazwisko oraz symbol kursu A

formularz zgłoszeniowy

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje

Fundacja Poszanowania Energii

00-002 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 20
tel. (22) 5054771, fax.(0-22) 825-86-70 w godzinach 10-16.
e-mail: biuro@fpe.org.pl

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację kursów są:


dr inż. Maciej Robakiewicz
, kierownik kursu,
Patrycja Nogacka, koordynator kursu
e-mail: biuro@fpe.org.pl

tel. +48 604 336 703

   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017