FPE

Dlaczego warto być audytorem?

Zawód audytora energetycznego stwarza możliwość pracy zarobkowej w ramach stałej działalności lub jako dodatkowa praca obok podstawowego zawodu.

Zainteresowanie realizacją termomodernizacji i możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej stale rośnie, a zatem potrzeba jest coraz więcej osób opracowujących audyty energetyczne.
Ponadto w nowej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 223/08 poz. 1459) wprowadzono dodatkowo możliwość wspierania z funduszy państwowych nie tylko termomodernizacji, ale i remontów, dla których potrzebne jest opracowanie audytów remontowych zawierających ocenę efektu energetycznego remontu, co stwarza nowe pole działania dla audytorów.

Z działalnością audytorów wiąże się także opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które wprowadzono w 2009 roku. Sporządzanie świadectw energetycznych wymaga posiadania uprawnień budowlanych do projektowania, ukończenia studiów podyplomowych lub zdania egzaminu państwowego, jednak audytorzy energetyczni stanowią grupę osób, której najłatwiej przygotować się do egzaminu i przygotować do praktycznego działania w tej dziedzinie.

W ramach Unii Europejskiej przewiduje się wprowadzenie jeszcze innych działań dotyczących oszczędzania energii, w których to działaniach będzie potrzebny udział audytorów energetycznych.
Działalność audytorów wspiera organizacja zawodowa – Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
, która organizuje szkolenia, publikuje informacje, wydaje miesięcznik Energia i Budynek i reprezentuje wobec władz.

Zatem osoby przystępujące do kursu audytorów określają swoją ścieżkę kariery zawodowej w przyszłości.


   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017