FPE

Władze Fundacji

Struktura organizacyjna Fundacji

Organami Fundacji jest Rada Fundacji i Zarząd.
Rada Fundacji jest organem nadzoru o uprawnieniach nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych, natomiast Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
W Fundacji zostały wyodrębnione 3 działy:

  •   dział usług doradczych,
  •   dział usług szkoleniowych,
  •   dział finansowo-administracyjny (samodzielne stanowisko).

Usługi dla Klientów są świadczone przez wykładowców, konsultantów, doradców i ekspertów zarządzanych przez kierowników poszczególnych działów zlokalizowanych w biurze Fundacji w Warszawie.
Wykładowcami i konsultantami są w większości pracownicy wyższych uczelni stale współpracujący z Fundacją a także pracownicy Narodowej Agencji Poszanowania Energii.


Rada Fundacji

Przewodniczący:

  • Piotr Kazimierczyk

Członkowie:

  • Wojciech Grabczan
  • Ignacy Kaliszewski
  • Maciej Robakiewicz
  • Wiesław Sendek
  • Mariusz Szałagan

Zarząd Fundacji

 
Maciej Mijakowski
prezes


Andrzej Rajkiewicz
wiceprezes


 

   
Jerzy Bagiński
członek zarządu

Małgorzata Popiołek
członek zarządu

Maciej Robakiewicz
Pełnomocnik Zarządu
ds
Szkoleń i Wydawnictw


   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017