FPE

PolitykaJakości


Fundacja Poszanowania Energii dla realizacji swojejmisji i zadań statutowych prowadzi politykę jakości, której celem jestświadczenie usług na wysokim poziomie merytorycznym i w sposób najbardziejdostosowany do potrzeb klientów.


Cel polityki jakości jest osiąganyprzez:

  • Stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz pozostałych interesariuszy,
  • Utrzymywanie systemu łatwo dostępnej i wyczerpującej informacji o możliwych do uzyskania usługach Fundacji,
  • Utrzymywanie sprawnego systemu obsługi klientów opartego o kulturę współpracy, dobrą organizację, wysoki poziom merytoryczny i pełne dostosowanie usług doradczych i szkoleniowych do potrzeb klientów,
  • Stałe polepszanie jakości  i ułatwianie dostępności usług, także poprzez nadzór nad procesami i usługami dostarczanymi z zewnątrz,
  • Fachową i terminową obsługę dostosowaną do specyfiki i potrzeb indywidualnego klienta,
  • Ocenę efektów działalności poprzez pomiary u klientów skuteczności, efektywności i jakości świadczonych usług oraz podejmowanie na ich podstawie działań korygujących i doskonalących system jakości,
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także  zdobywanie i ochronę wiedzy utrzymywanej i udostępnianej w Fundacji, w szczególności poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniami,
  • Konsekwentną realizację, ocenę działania  i doskonalenie systemu jakości.
  • Zaangażowanie kierownictwa i pracowników w realizację postawionych celów oraz efektywną współpracę w ramach systemu KSU dla MSP oraz rozwijanie networkingu i współpracy z partnerami, w szczególności Instytucjami Otoczenia Biznesu.

 

Kierownictwo Fundacji zapewnia, że polityka jakościjest zrozumiała i wdrożona, oraz że są zapewnione środki i warunki do jejrealizacji tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganiecelów jakości.


Zgodność polityki jakości i systemu jakości jestutrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemujakości oraz podejmowanie stosownych działań.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017