FPE

NASZA OFERTA

Organizowanie szkoleń i warsztatów oraz opracowywanie i rozpowszechniane materiałów szkoleniowych, w tym:
•Szkolenia przygotowujące do czynności audytora energetycznego, certyfikatora, eksperta
•Szkolenia w zakresie wybranych problemów i technologii energetycznych

Przygotowywanie i wydawanie poradników oraz podręczników w zakresie:
• Oceny energetycznej budynków
• Racjonalnego użytkowania energii
• Wykorzystania energii za źródeł odnawialnych

Usługi eksperckie m.in.:
• Ocena jakości energetycznej budynków i systemów instalacyjnych
• Ocena cech energetycznych budynków w fazie ich projektowania
• Badania jakości ochrony cieplnej budynków (termowizyjne) i ich szczelności (Blower door)

Usługi doradcze, w tym:
• Przygotowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstw
• Studia wykonalności oraz biznes plany
• Raporty oddziaływania na środowisko
• Przygotowywanie aplikacji o środki UE wraz z kompleksowym wsparciem realizacji projektów

Bezpłatne Usługi proinnowacyjne

• Usługa doradcza KSI - świadczone przez Fundację jako Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji polegająca na badaniu i ocenie potrzeb technologicznych oraz wsparcie wdrażania nowych technologii
• Usługa proinnowacyjna świadczona w ramach projektu Nowy Ekspert – polegająca na transferze i wdrożeniu innowacyjnej wiedzy do przedsiębiorstwa

Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów dotyczących:
• Budowy i modernizacji budynków
• Budownictwa energooszczędnego i pasywnego
• Efektywności energetycznej
• Energooszczędnego użytkowania mieszkań i sprzętu AGD
• Certyfikacji energetycznej budynków
• Świadczonych przez Fundację usług doradczych proinnowacyjnych

Współpraca z Instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców i działającymi w ich interesie:
• PKPP Lewiatan,
• Pracodawcy RP,
• Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
• Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
• Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Poszanowania Energii i Środowiska” – SAPE-Polska
• Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017