FPE

Misja Fundacji

Przedmiot i zakres działalności Fundacji Poszanowania Energii określa Statut.

Świadczone usługi obejmują: Szkolenie Doradztwo ogólne Doradztwo proinnowacyjne

Ponadto Fundacja prowadzi szeroką działalność informacyjną bezpośrednią oraz za pośrednictwem Internetu wydawnictw i mediów, a także przygotowuje opinie i dane dotyczące problemów użytkowania energii dla władz państwowych, samorządowych oraz dla prasy, radia i telewizji.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017