FPE

Krajowy System Usług

FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII – OŚRODEK KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI

Fundacja Poszanowania Energii, w ramach Krajowego Systemu Usług jest Ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji i od dwóch lat świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

Oferowane przez Fundację usługi proinnowacyjne obejmują:
  • analizę i ocenę potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa,
  • pomoc we wprowadzeniu nowej technologii do przedsiębiorstwa.

Obszarem specjalizacji Fundacji Poszanowania Energii w doradztwie proinnowacyjnym są:
  • innowacyjne rozwiązania energooszczędne,
  • przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Poza bezpłatnymi usługami oceny potrzeb technologicznych i transferu technologii, Fundacja Poszanowania Energii wspiera przedsiębiorców w zakresie:
  • oceny nowości i wyceny technologii
  • pomocy w pozyskaniu finansowania zakupu i wdrożenia nowej technologii
  • oceny możliwości komercjalizacji technologii
  • doradztwie w budowaniu strategii konkurowania przez innowacyjność 

Przy realizacji usług doradczych, Fundacja Poszanowania Energii jako dobrą praktykę stosuje stałą współpracę z pracownikami naukowymi polskich i zagranicznych uczelni technicznych. Dla realizacji usług w ramach Ośrodka KSI, Fundacja podpisała umowę współpracy z Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska przy Politechnice Warszawskiej.

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017