FPE

POZYCJA NIEDOSTĘPNA

Systemy doradztwa energetycznego w zakresie budynków - materiały pomocnicze, narzędziaOpracowanie ma stanowić pomoc w rozszerzeniu dotychczas oferowanych usług doradztwa energetycznego, które powinny obejmować pełny zakres problemów i dziedzin użytkowania energii w budynkach.

W opracowaniu wskazano na możliwości podjęcia działalności w różnych dziedzinach związanych z poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Dla poszczególnych dziedzin określono zakres możliwych usług i sposób ich realizacji oraz załączono narzędzia ułatwiające postępowanie w formie arkuszy Excel, wzorów i przykładów.

Zawarte w opracowaniu propozycje nie wyczerpują listy możliwych usług doradczych, ani nie stanowią pełnego opisu sposobów ich realizacji, ale powinny stanowić pomoc i inspirację do nowego podejścia do doradztwa energetycznego.

Cena wydawnictwa wraz z kosztami wysyłki wynosi 178,50 zł brutto

Pobierz formularz zamówienia... (pozycja niedostępna)


Opinia czytelnika:
"Zapoznałem się z całą pracą SYSTEM DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W ZAKRESIE BUDYNKÓW MATERIAŁY POMOCNICZE I NARZĘDZIA. Bardzo ciekawy materiał i każdy szanujący audytor powinien mieć go w swojej biblioteczce. Oprócz omówienia zasad sporządzania pełnego audytu termomodernizacyjnego i remontowego Autor podaje zasady sporządzania pre-audytu i audytu wstępnego. Ogólnie pozycja zachęca do podejmowania działań jako doradca energetyczny, nie tylko na etapie sporządzania audytu przed modernizacją, ale również po jej realizacji. Nie tylko do oceny efektów termomodernizacji, ale również w okresie dalszej eksploatacji. Wymusza to na doradcy zainteresowanie się również instalacją elektryczną budynku (w tym oświetleniem) oraz zasadami rozliczeń i monitorowania energii i mediów.

Wszystkie te przypadki są szczegółowo omówione wraz przykładami audytów (chyba po raz pierwszy w literaturze zamieszczono wzór audytu elektroenergetycznego). Omówiono też sposób przygotowania audytu dla potrzeb NFOŚ lum WFOŚ z uwzględnieniem skutków ekologicznych.
Oprócz treści technicznych książka zawiera bezcenne dla początkujących doradców wzory pism: ofert do potencjalnych zleceniodawców, wniosek o zmniejszenie mocy zamówionej, załącznik ekologiczno-techniczny do audytów energetycznych oraz wiele innych. Wszystkie dostępne w formie edytowalnych plików na załączonej płycie CD."

Maciej Mierzejewski
AUDYTOENERG
Cieszyn


   


  
© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017