FPE

WAŻNE MIEJSCA

Interpretacje przepisów
Projekty nowych aktów prawnych
Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl
rynek budowlany i technika
Baza danych klimatycznych do obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła
Ministerstwo Infrastruktury
www.mi.gov.pl
świadectwa energetyczne/ typowe lata meteorologiczne
Broszury, ulotki, plakaty dot. oszczędności energii i termomodernizacji (bezpłatne)
Program
DOM PRZYJAZNY
www.domprzyjazny.org
Artykuły i informacje dotyczące energii w budynkach
Miesięcznik
ENERGIA I BUDYNEK
www.energiaibudynek.pl
Współpraca audytorów
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
www.zae.org.pl
Lista audytorów , których audyty uzyskały pozytywną opinię weryfikacji BGK
Lista audytorów www.zae.org.pl
lista audytorów
Współpraca instytucji związanych z poszanowaniem energii i ochroną środowiska Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA)
www.sape.org.pl
Prace badawcze i usługowe w zakresie poszanowania energii Narodowa Agencja Poszanowania energii SA
www.nape.pl
Budynki pasywne i energooszczędne
Instytut Budynków Pasywnych www.ibp.com.pl
Lista banków kredytujących termomodernizację Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl
fundusze celowe/fundusz termomoder/wykaz banków

   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017