FPE

NASI PARTNERZY


Na
rodowa Age
ncja Poszanowania Energii SA
Fundacja jest większościowym (72%) akcjonariuszem firmy.


Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Fundacja jest członkiem wspierającym ZAE.


Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
www.fund.org.pl


Fundacja współpracuje z Fundacją MSP w ramach pomocy małych i średnim przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania innowacji, pozyskaniu funduszy na rozwój i podnoszenie konkurencyjności oraz bezpłatnych szkoleń.


Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i środowiska” (SAPE-Polska) Fundacja jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


TIMEKO - Efektywność energetyczna
www.efektywnoscenergetyczna.pl

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
www.mcbe.pl
Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Fundacja jest członkiem Konfederacji.


Sustainable Energy Europe
Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy

Europejska kampania mająca na celu podniesienie świadomości i zmianę sytuacji energetycznej.(w ramach Dyrekcji Generalnej Energii i Transportu Komisji Europejskiej).
Fundacja jest oficjalnym partnerem SEE
.


   


  
© 2008 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017