FPE


Korzyści DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Proponowane przez Fundację Poszanowania Energii, doradztwo proinnowacyjne to wsparcie firmy we wdrożeniu technologii odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa. Takie działanie niesie za sobą korzyści w postaci podwyższania konkurencyjności oraz efektywności a co za tym idzie poprawę kondycji finansowej firmy.

Usługi proinnowacyjne Fundacji Poszanowania Energii to konkretne korzyści dla firm nastawionych na działania innowacyjne w postaci:

  • planu rozwoju technologii opartego na solidnych podstawach – dzięki ocenie potrzeb technologicznych wykonanych przez zespół doświadczonych konsultantów, firma zyskuje solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów

  • łatwiejszego wdrożenia technologii - dzięki usłudze transferu technologii, firma zyskuje pomoc w obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii

  • wsparcia procesów transferu technologii specjalistyczną wiedzą - przedsiębiorca ma wsparcie najlepszych ekspertów w szerokim aspekcie transferu technologii i wiedzy - technicznym, menedżerskim, prawniczym, itd.

  • niższych kosztów działań proinnowacyjnych - usługi doświadczonych specjalistów są współfinansowane przez UE w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017