FPE


Dlaczego innowacje są ważne?


Firmy wprowadzają innowacje, aby chronić swoją obecną pozycję rynkową poprzez rozwój firmy i zwiększanie konkurencyjności. Innowacjami mogą to być zarówno nowe rozwiązania organizacyjne, technologie, czy też wypracowane nowe standardy dla tworzonych produktów, czy usług. Słowem – innowacje budują strategiczną pozycję firmy na rynku.*

Innowacje i zaawansowane technologie często są kojarzone ze znacznymi nakładami finansowymi, kapitałowymi i wielkimi projektami. Jednak w nowoczesnej gospodarce ogromną rolę w ich kreowaniu i rozpowszechnianiu odgrywają mikro i małe przedsiębiorstwa. Ich niewątpliwymi silnymi stronami są dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane projekty innowacyjne.

Wprowadzenie i wykorzystywanie przez mikro i małe przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii wymaga nie tylko pozyskania (transferu) wiedzy technicznej. Aby budować i utrzymywać potencjał innowacyjny, mikro i małe przedsiębiorstwa potrzebują odpowiedniego środowiska, w którym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Istotną rolą w budowie takiego środowiska spada na państwo oraz instytucje otoczenia biznesu. Rozumie to PARP, który przedsiębiorcom proponuje usługę systemową KSI.

Warto ją wykorzystać do szerszego spojrzenia na przedsiębiorstwo – jego stan obecny i pod kątem możliwych scenariuszów rozwoju. Nie tylko w obszarze związanym z wdrażanym know-how.


 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017