FPE


Krajowy System Usług

Krajowy System Usług (KSU) to system grup usługodawców, organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Misją KSU jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani wsparciem ośrodków Krajowego Systemu Usług, mogą skorzystać z usług:


  • informacyjnych – dla przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność gospodarczą,
  • informacyjnych - opieka nad klientem w korzystaniu z usług specjalistycznych KSU
  • doradczych - asysta w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej
  • doradczych – o charakterze proinnowacyjnych (Krajowa Sieć Innowacji KSU)
  • finansowania w zakresie udzielania pożyczek – usługi umożliwiające uzyskanie finansowania zewnętrznego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
  • finansowania w zakresie udzielania poręczeń – usługi umożliwiające uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia kredytów lub pożyczek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Niektóre usługi KSU są dla klientów bezpłatne, inne – częściowo odpłatne, dofinansowane ze środków publicznych, Zakres usług dostępnych w KSU oraz zasady ich finansowania zmieniają się.

Krajowy System Usług oparty jest na działalności lokalnych i regionalnych podmiotów (izb gospodarczych, agencji rozwoju regionalnego, fundacji etc.), które z założenia nastawione są na rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie. Obecnie w KSU zarejestrowanych jest 201 pomiotów, z których 125 świadczy usługi systemowe KSU.

Krajowy System Usług powstał w październiku 1996 r. i jest wspierany organizacyjnie oraz merytorycznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje na temat KSU można znaleźć pod adresem: http://ksu.parp.gov.pl
 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017