FPE


Zakres świadczonej usługi

Zakres usługi został podzielony na komponenty. Przedsiębiorca wraz z konsultantem wybiera komponenty odpowiednie dla rodzaju działalności, potrzeb i oczekiwań związanych z doradztwem. Dwa różne przedsiębiorstwa to możliwość wyboru z różnych zestawów komponentów. Takie podejście sprawia, że usługa KSI w sposób indywidualny i elastyczny jest dopasowywana do potrzeb przedsiębiorców.

Pierwszy etap usługi - Audyt innowacyjności, składa się z co najmniej 6 komponentów obowiązkowych (pogrubiona czcionka) a w miarę potrzeb może być rozszerzony o dodatkowe elementy fakultatywne.


Zobacz szczegółowe komponenty pierwszego etapu

W ramach drugiego etapu - doradztwa we wdrożeniu innowacji, Konsultanci KSI w oparciu o rekomendacje zawarte w raporcie z audytu innowacyjności wspierają przedsiębiorcę w procesie wdrażania w jego firmie innowacyjnych rozwiązań. W przeciwieństwie do audytu żaden z komponentów nie jest obowiązkowy.


Zobacz szczegółowe komponenty drugiego etapu

 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017