FPE


Doradztwo we wdrażaniu innowacji

Doradztwo we wdrażaniu innowacji to wsparcie Konsultanta KSI w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie rozwiązań proinnowacyjnych zawartych w raporcie z audytu innowacyjności.

Każda usługa jest precyzyjnie dopasowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy – składa się z dedykowanej kompozycji komponentów, wybranych wspólnie przez Konsultanta KSI i przedsiębiorcę. Żaden z komponentów nie jest obowiązkowy. Działania Konsultanta KSI mają doprowadzić do osiągnięcia celu usługi jakim jest wdrożenie w przedsiębiorstwie klienta innowacyjnego rozwiązania technologicznego.

Po zrealizowaniu zaplanowanych komponentów, Konsultant zamyka wykonanie usługi proinnowacyjnej. Działania kończące proces realizacji usługi obejmują formalny odbiór usługi przez przedsiębiorcę oraz przekazanie mu zaświadczenia o uzyskaniu wsparcia ze środków publicznych (zaświadczenie o pomocy de mini mis).

 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017