FPE


Co to jest KSI?


Aby ułatwić firmom rozwój poprzez wdrażanie innowacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości powołała do życia Krajową Sieć Innowacji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm w procesie transferu technologii.

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa instytucji otoczenia biznesu wchodzących w skład Krajowego Systemu Usług, która świadczy usługi doradcze proinnowacyjne, zgodnie z określonym i badanym standardem. Standard ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


Efektywne wdrażanie innowacji zdeterminowane jest szybkością, z jaką firma pozyskuje kapitał potrzebny na ich realizację. Z kolei, samo pozyskanie kapitału na innowacje wymaga zaangażowania środków do przygotowania oceny potrzeb przedsiębiorstwa oraz prac związanych z wyborem zestawu technologii i wiedzy będącej przedmiotem transferu. O ile duże przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj wystarczający kapitał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, to małe i średnie przedsiębiorstwa są bardziej elastyczne w poszukiwaniu niszy rynkowych i wprowadzaniu innowacji. Brakuje im jednak kapitału.

Odpowiedzią na powyższe ograniczenia i potrzeby przedsiębiorców jest zapewnienie im dostępu do zestandaryzowanych specjalistycznych usług proinnowacyjnych świadczonych przez doświadczone ośrodki należące do ogólnopolskiej sieci – usług proinnowacyjnych KSU świadczonych przez Ośrodki KSI KSU. Ich celem jest oferowanie firmom z sektora MMSP doradztwa w obszarze wdrażania rozwiązań wpływających na ich potencjał innowacyjny.

Od połowy 2013 roku, Ośrodki KSI świadczą nową usługę proinnowacyjną KSI, której rozszerzony zakres obejmuje:

Audyt innowacyjności – polegającym na identyfikacji możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;

- Doradztwo we wdrożeniu innowacji – polegający na kompleksowym doradztwie, mający doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby.

W celu uelastycznienia procesu świadczenia usługi proinnowacyjnej została ona podzielona na mniejsze komponenty. Każda pojedyncza usługa może się składać z innego zestawy komponentu . Dzięki takiemu rozwiązaniu zakres usługi jest lepiej dopasowany do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców. Ważna jest także elastyczność cenowa – usługa składająca się z różnej komponentów będzie osiągała różną wartość.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/porady_innowacyjne

 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017