FPE


Krajowa Sieć Innowacji

Krajowa Sieć Innowacji to grupa usługodawców KSU świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. Dotychczas bezpłatne usługi KSI składały się z dwóch etapów: audytu technologicznego oraz pomocy doradczej w procesie transferu technologii.

Organizacje świadczące bezpłatne lub częściowo odpłatne usługi proinnowacyjne wybierane są w drodze konkursów ogłaszanych przez PARP. Najbliższy konkurs dla wykonawców usług proinnowacyjnych planowany jest na połowę 2012 r. W wyniku tego konkursu zostały wybrane nowe Ośrodki KSI KSU, które od połowy 2013 roku świadczą rzecz przedsiębiorców nową zmodyfikowaną, bardziej elastyczną i kompleksową usługę proinnowacyjną. Celem nowej usługi KSI jest oferowanie firmom z sektora MMSP doradztwa w obszarze wdrażania rozwiązań wpływających na potencjał innowacyjny. Proponowana zmiana i modyfikacja usługi zakłada rozszerzenie jej zakresu o możliwość wdrożenia w przedsiębiorstwie także innych rodzajów innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych), oprócz innowacyjnego rozwiązania technologicznego, które nadal stanowić będzie trzon usługi.

Fundacja Poszanowania Energii, w ramach Krajowego Systemu Usług jest Ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji i od 2008 roku świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

Obszarem specjalizacji Fundacji Poszanowania Energii w doradztwie proinnowacyjnym są:

  • innowacyjne rozwiązania energooszczędne,
  • przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Fundacja Poszanowania Energii wspiera przedsiębiorców także w zakresie:

  • oceny nowości i wyceny technologii
  • pomocy w pozyskaniu finansowania zakupu i wdrożenia nowej technologii
  • oceny możliwości komercjalizacji technologii
  • doradztwie w budowaniu strategii konkurowania przez innowacyjność

Za wysoką jakość usług doradczych odpowiadają eksperci i konsultanci Ośrodka KSI przy Fundacji, zaangażowani w świadczenie usługi systemowej.

Przy realizacji usług doradczych, Fundacja Poszanowania Energii jako dobrą praktykę stosuje stałą współpracę z pracownikami naukowymi polskich i zagranicznych uczelni technicznych. Dla realizacji usług w ramach Ośrodka KSI, Fundacja podpisała umowę współpracy z Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska przy Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/porady_innowacyjne


 
Przesłuchaj spot radiowy!
Zobacz filmy promocyjne!© 2008 - 2009 FPE, ostatnia aktualizacja 06.09.2017